مساله قیمت گذاری در کارهای لیزری یکی از پرسش های اساسی مشتریان است. طرح ها سه قسمت اصلی برای چگونگی محاسبه قیمت نهایی دارند:

1- متراژ برش یا حکاکی: که بر اساس طرح ترسیم شده در نرم افزار رایانه به دست می آید.

2- مواد اولیه (ام دی اف، پلکسی گلاس، پارچه و …)

3- طراحی فایل: فایل درخواستی جهت انجام عمل برش باید به وسیله یکی از نرم افزارهای برداری نظیر کورل دراو، اداب ایلوستریتور یا اتوکد و … تهیه شده باشد. در صورتی که محصول درخواستی نیاز به طراحی خاصی داشته باشد هزینه طراحی نیز در قیمت نهایی سفارش محاسبه می گردد. این هزینه ناچیز است و برای کارهای معمول، حدودا بین 5 الی 30 هزار تومان خواهد بود. برای کارهایی که طراحی خاصی نیاز ندارند این هزینه صفر در نظر گرفته می شود. کارهای با طراحی خاص هم شامل هزینه طراحی سفارشی و جداگانه خواهد بود.

پ ن: در صورتی که سفارش موارد دیگری به جز 3 مورد بالا داشته باشد، نظیر نصب در محل، رنگ آمیزی خاص، مونتاژ و پیکربندی و … ، این هزینه نیز به طور جداگانه منظور می گردد.